Huurvoorwaarden

 1. Johannes & Anouk Rosier, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar van Rosier Recreatie Botniahiem, adres: Doniawei 95, 9104 GK Damwald, KvK nr.: 57330913

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en huurders van de accommodaties van camping Botniahiem (hierna te noemen: “gebruikers”).


3. De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.


4. Met het aangaan van een huur-/gebruikersovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing. 


5. Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. 


6. Het verblijf op onze camping en betreden van het terrein is voor eigen risico. 


7. Het factuurbedrag voor uw verblijf op camping Botniahiem wordt voor aankomst voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken. 


8. De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag de toegang tot camping Botniahiem ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het verblijfsgeld. 


9. Het gebruik van de gereserveerde accommodatie met meer dan het voor de accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de website is niet toegestaan. Camping Botniahiem kan in dit geval de gebruiker het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. 

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de beheerder.   


10. In geval van huur van een accommodatie: indien de gebruiker niet geheel tevreden is over het vakantieverblijf dient dit zo spoedig mogelijk (in ieder geval de dag van aankomst) gemeld te worden bij de beheerder van camping Botniahiem. We lossen het graag ter plaatse op en zullen, samen met u, voor een passende oplossing zorgen.  


11. De gebruiker is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd in het geval van voortijdig vertrek. Restitutie van geld is niet mogelijk. 

 

12. De beheerder zal er alles aan doen om het terrein en de faciliteiten van camping Botniahiem in een goede staat van onderhoud te houden en de gebruikers een fijne vakantie te bieden. 


13. De gebruiker zal er alles aan doen de bijbehorende kampeerplaats of de accommodatie in dezelfde staat van onderhoud te houden. 

 

Reservering en annulering kampeerplaats en verhuuraccommodaties

1. U kunt telefonisch, via de mail of via het reserveringsformulier via de website bij ons reserveren.


2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging wordt door de gebruiker het voorgestelde voorschot bedrag overgemaakt op de rekening van de verhuurder en daarmee is de boeking van de kampeerplaats/ accommodatie definitief.


3. Op de reserveringsbevestiging staat tevens vermeld voor welke datum het resterende bedrag overgemaakt dient te worden. Let op: voor aankomst dient het gehele bedrag betaald te zijn.


4. Heeft u een voorkeursplek op het kampeerveld of een voorkeur van accommodatie? Geef dit aan bij de boeking en wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden indien mogelijk.


5. Soms kan een vakantie onverwacht niet doorgaan. Daarom adviseren wij een annuleringsverzekering af te sluiten (deze is ook af te sluiten tijdens het boekproces).


6. Bij annulering van een kampeerplaats of verhuuraccommodatie betaalt de gebruiker annuleringskosten aan de beheerder. Deze bedragen:

●  15% van de huurprijs als u 3 maanden (93 dagen) of langer voor de geplande aankomst annuleert.

●  50% van de huurprijs als u tussen 3 en 2 maanden (tussen 92 en 63 dagen) voor de geplande aankomstdatum annuleert.

●  75% van de huurprijs als u binnen 2 maanden en 1 maand (tussen 62 en 32 dagen) voor de geplande aankomstdatum annuleert.

●  90% van de huurprijs als u tussen 1 maand (31 dagen) en de dag voor de geplande aankomstdatum annuleert.

●  100% van de huurprijs als u op de geplande aankomstdatum of daarna annuleert.